Dodatkowe miliony dla szpitali na walkę z COVID-19

Blisko 5,3 mln zł przekazał Zarząd Województwa Lubelskiego 18 podległym sobie jednostkom leczniczym. To decyzja o zwiększeniu dofinansowania projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym” na walkę z COVID‑19. Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.

Dzięki zwiększeniu dofinansowania, będzie możliwy zakup kolejnych, niezbędnych w walce z pandemią, środków ochrony osobistej oraz 16 transportowych komór izolacyjnych. – Bardzo potrzebne są nam te pieniądze – mówi Kamila Ćwik dyrektor szpitala w Chełmie – Dodatkowa kwota pozwoli na wyposażenie szpitali wojewódzkich oraz innych podmiotów leczniczych m.in. w maski medyczne, fartuchy, rękawice, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, transportowe komory izolacyjne (urządzania przeznaczone do transportu pacjentów o wysokim ryzyku zakażenia biologicznego), środki ochrony osobistej takie jak: półmaski FFP2 (bez zaworka) i FFP3 (z zaworkiem), maseczki chirurgiczne, kombinezony, ochraniacze na buty długie, czepki, gogle, przyłbice. W chełmskim szpitalu działa 147 tzw. łóżek Covid –owych. Tylko 45 jest wolnych – dodaje Ćwik.

To nie jedyne wsparcie jakie Zarząd Województwa Lubelskiego skierował do podmiotów leczniczych oraz ośrodków pomocy społecznej z funduszy europejskich w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom koronawirusa. – W sumie na wsparcie jednostek ochrony zdrowia z naszego regionu, w ramach RPO WL 2014‑2020, przeznaczono już blisko 75 mln zł. – zaznacza rzecznik marszałka województwa lubelskiego Remiguysz Małecki.

aa
Fot. Piotr Wójcik/UMWL

2021-02-17


Zobacz również: