Amantadyny tajemnice zbada Lublin

W środę 3 lutego została podpisana umowa dotycząca finansowania przez Agencję Badań Medycznych badania nad zastosowaniem amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID‑19. 

Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, a konkretnie prof. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii SPSK Nr 4.

Projekt pn. „Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów Covid‑19 u pacjentów zarażonych wirusem SARS‑CoV‑2” uzyskał rekomendację do dofinansowania w ramach realizacji działań dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS‑CoV‑2.

Amantadyna, która do 2009 roku była używana w profilaktyce i leczeniu wirusowej grypy typu A, obecnie jest stosowana jako lek neurologiczny podawany pacjentom z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym i innymi schorzeniami. Nowe badanie ma na celu potwierdzenie skuteczności substancji w zapobieganiu rozwoju COVID‑19 oraz powikłań neurologicznych. Amantadyna działa na ośrodkowy układ nerwowy. Jak mówi prof. Konrad Rejdak, stosowanie leku u chorych na COVID‑19 może powstrzymać rozwój infekcji w kierunku ostrej niewydolności oddechowej. To przypuszczenie ma podstawę w wynikach badań przeprowadzonych wiosną ubiegłego roku. Wówczas żaden z zakażonych wirusem SARS‑CoV‑2 pacjentów, którzy przyjmowali amantadynę, nie doświadczył ciężkich objawów choroby.

– Do pierwszego etapu badań zamierzamy zaprosić 200 pacjentów z siedmiu ośrodków w Polsce. Wśród nich będą też osoby z PSK 4 w Lublinie. Mowa o pacjentach, u których można zaobserwować objawy infekcji wirusem SARS‑CoV‑2 i które jednocześnie nie wykazują cech niewydolności oddechowej – tłumaczy prof. Konrad Rejdak.

Pierwsze wnioski dotyczące skuteczności terapii będzie można postawić już po ok. dwóch tygodniach od rozpoczęcia stosowania leku. W przypadku osiągnięcia oczekiwanego rezultatu grupa badanych może zostać powiększona.

Pomysł badania nad amantadyną został zgłoszony do Agencji Badań Medycznych już w kwietniu 2020 czyli w pierwszej fazie pandemii.

Ośrodki, które realizują projekt:

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne; Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,
  • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
  • Pracownia Medycyny Rodzinnej,
  • Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Rzeszowski,
  • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu,
  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Lista najprawdopodobniej będzie poszerzona o dodatkowe ośrodki.

2021-02-04


Zobacz również: