Zmarł prof. Leszek Szewczyk

18 stycznia 2021 roku w wieku 80 lat, zmarł prof. Leszek Szewczyk były Prorektor do spraw Nauki Akademii Medycznej w Lublinie, wieloletni Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Profesor Leszek Szewczyk ukończył Akademię Medyczną w Lublinie w 1964 r.

W 1969 roku obronił dyplom mgr psychologii uzyskał na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1991 roku.

Profesor Leszek Szewczyk był specjalistą w zakresie pediatrii, psychologii klinicznej, endokrynologii i diabetologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Był wieloletnim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pediatrii. Był członkiem Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk a od 1999 r. przewodniczącym tego Komitetu, zaś od 2007 roku przewodniczącym Komisji Endokrynologii i Diabetologii.

Ś.P. Profesor Leszek Szewczyk był kierownikiem wielu specjalizacji w dziedzinie pediatrii, endokrynologii i diabetologii.

Zmarły był promotorem 25 doktoratów i ok. 200 prac magisterskich z zakresu pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Recenzował 70 doktoratów, kilkanaście rozpraw habilitacyjnych i kilkanaście dorobków naukowych dotyczących tytułu profesora.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od 2002 roku pracował jako Redaktor Naczelny kwartalnika „Endokrynologia Pediatryczna”, współtworzył Redakcje „Psychologii Jakości Życia”, Pediatric Endocrinology Diabetology and Metabolism, Pediatrii po Dyplomie.

Zmarły był autorem ponad czterystu publikacji i abstraktów z dziedziny pediatrii, endokrynologii, diabetologii dziecięcej, psychologii klinicznej dziecka oraz kilku zbiorków własnych wierszy.

Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 50‑lecia PAN, Medal „Zasłużony dla Akademii Medycznej”, Medal Wojewody, Medal Prezydenta m. Lublin, Odznakę „Przyjaciela Dziecka”.

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Profesora Leszka Szewczyka odbędą się 22‑go stycznia o godzinie 10:00 w Kaplicy Cmentarnej przy ulicy Lipowej w Lublinie. Rodzina Zmarłego prosi aby zamiast kwiatów i zniczy składać datki do puszki na rzecz Towarzystwa na Rzecz Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

2021-01-20


Zobacz również:

Wojciech Brakowiecki
Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.