Zgoda jest ale to nie prawo do wykonywania zawodu

Zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce a nie prawo – otrzymali lekarze spoza UE – wyjaśnia Naczelna Rada Lekarska.

– Informujemy, że po interwencji prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, treść materiału zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pt. „Pierwsi lekarze spoza UE otrzymali zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce w tzw. systemie uproszczonym”, została poprawiona – podaje Naczelna Izba Lekarska.

W opinii prezesa NRL fragment na końcu artykułu, gdzie wymieniono „lekarzy, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu w trybie uproszczonym” był nieścisły. Prezes NRL wyjaśnił, że wylistowani na stronie Ministerstwa Zdrowia lekarze (5 osób) nie uzyskali prawa wykonywania zawodu, bo to prawo może przyznać wyłącznie okręgowa rada lekarska, a nie Minister Zdrowia. 

Lekarze otrzymali więc nie prawo, ale zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce w tzw. systemie uproszczonym.

aa

2021-01-26


Zobacz również: