Stary szpital jak nowy

Choć zniknęły już rusztowania z najstarszego budynku chełmskiego szpitala, to o zakończeniu inwestycji będzie można powiedzieć w lutym. Pandemia nie zwiększyła kosztów ale wydłużyła roboty budowlane

Chodzi o gmach, wybudowany jeszcze w 1912 roku, w czasie zaborów. Władze rosyjskie planowały, że będzie służył guberni chełmskiej. W okresie międzywojennym, na początku lat 30. ubiegłego wieku stworzono tu szpital dla nerwowo chorych. Po wojnie stał się miejską placówką i przechodząc kolejne zmiany organizacyjne służył do czasu wybudowania nowych obiektów.

– Epidemia nie spowodowała potrzeby zwiększenia kosztów remontu budynku pawilonu D tak zwanego Starego Szpitala, wpłynęła natomiast na termin zakończenia realizacji robót budowlanych, który był przedłużany na wniosek wykonawcy robót. W chwili prowadzony jest ich odbiór i trwają czynności celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Co prawdopodobnie nastąpi do końca stycznia. Kończą się dostawy sprzętu i wyposażenia medycznego – wylicza Mariusz Kowalczuk, z‑ca dyrektora ds. administracyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.

Przez kilka ostatnich lat Stary Szpital stał pusty. Teraz przeszedł gruntowny remont w ramach dużego projektu realizowanego wspólnie z pięcioma szpitalami wojewódzkimi. Zakładał on prace remontowo‑budowlane, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenie w sprzęt medyczny.

– Zakres rzeczowy chełmskiej części projektu obejmuje wykonanie remontu budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji (36 łóżek), Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Zakładu Opiekuńczo‑Leczniczego (18 łóżek) oraz Oddział Opieki Paliatywnej (18 łóżek). Projekt przewiduje również zakup sprzętu medycznego dla potrzeb nowo tworzonego Oddziału Rehabilitacji oraz zmieniającego lokalizację Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, wyrobów medycznych na użytek Bloku Operacyjnego oraz zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz Oddziału Opieki Paliatywnej. Ponadto projekt został rozbudowany o zakup sprzętu do poprawy sytuacji epidemiologicznej w związku z pandemią wirusa SARS‑CoV‑2 – mówi dyrektor Kowalczuk.

Wartość chełmskiej części projektu to 28 mln zł. Inwestycja w 85 proc. jest finansowana z unijnych środków. Reszta pochodzi z pieniędzy z budżetu województwa i budżetu państwa.

Zmiany w laboratorium

Remont najstarszego budynku to nie są jedyne zmiany w chełmskiej placówce. Trwa właśnie modernizacja Laboratorium Mikrobiologicznego. Celem prac jest stworzenie pracowni genetycznej przeznaczonej do badań RT – PCR w kierunku SARS‑CoV‑19.

– Zawarta w listopadzie ubiegłego roku umowa dotacji uniemożliwiła realizację całości tego projektu w pierwotnie zakładanym terminie. W 2020 roku wykonano jedynie roboty budowlane. Trwa procedura zakup sprzętu. Rodzaj zastosowanego w projekcie analizatora genetycznego umożliwia również wykonywanie testów na obecność innych drobnoustrojów (bakterii i wirusów), co gwarantuje racjonalność wykorzystywania urządzenia i działania tworzonej pracowni genetycznej także po ustąpieniu pandemii koronawirusa – zapowiada dyrekcja chełmskiego szpitala.

(jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2021-01-19


Zobacz również:

Zapomniana tragedia Szpitala Psychiatrycznego