Tymczasowy szpital wystartował

Dzisiaj 21 grudnia rozpoczyna przyjmowanie pacjentów szpital tymczasowy, który mieści się w halach Targów Lublin. Na początku w lecznicy uruchomiono 56 łóżek na oddziale wewnętrznym covidowym i 10 łóżek na oddziale respiratorowym.

Zaadoptowana nieruchomość na potrzeby szpitala została oficjalnie przekazana do użytku dwa dni wcześniej. – Przekazanie zostało potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo‑odbiorczego. Równocześnie Wojewoda Lubelski przekazał obiekt do użytkowania Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu nr 1 w Lublinie w celu realizacji świadczeń związanych z hospitalizacją pacjentów z powodu zakażenia koronawirusem SARS‑CoV‑2.Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności gospodarczych i szkoleniowych w dniach 19 i 20 grudnia, w poniedziałek 21 grudnia 2020 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji świadczeń – poinformowała Agnieszka Strzępka rzeczniczka wojewody.

aa

2020-12-21


Zobacz również: