Posłuchali lekarzy rodzinnych

Lekarze rodzinni krytykowali zasady naboru podmiotów, które będą mogły szczepić przeciwko Covid‑19. W czwartek NFZ poinformował, że kryteria zostały zmienione. Minister zaś zmienił listę medyków, którzy będą mogli podać szczepionkę

Trwa nabór podmiotów, które będą szczepić Polaków w ramach walki z pandemią. NFZ ogłosił warunki jakie muszą spełniać takie placówki. Jednym z nich był wymóg szczepień przez 5 dni w tygodniu i zdolność do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu przez jeden zespół szczepiący. Lekarze rodzinni krytykowali tą zasadę, bo uznali, że to jest niewykonalne.

W czwartek NFZ poinformował, że po konsultacji z przychodniami, doprecyzowano kryteria i te wymogi nie będą dotyczyły POZ. Pozostałe warunki i zasady naboru, który trwa jeszcze tylko do 11 grudnia, pozostają bez zmian.

Kto poda szczepionkę

Z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakażenia wirusem SARS‑CoV‑2 wynika, że szczepić pacjentów przeciwko Covid‑19 będą m.in. pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni.

W związku z rozporządzeniem ministra zdrowia, które zmienia rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS‑CoV‑2, prawo do wykonania szczepienia przeciwko COVID‑19 (podania szczepionki), obok lekarzy, otrzymują również: felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni i higienistki szkolne.

Nadal będzie obowiązywała zasada, że każde wykonanie szczepienia musi być poprzedzone kwalifikacją lekarską do szczepienia.

(oprac. jkg)

2020-12-11


Zobacz również: