Kraśnicki szpital obdarowany

Szpital oraz instytucje pomocy społecznej w Kraśniku są na liście miejsc, gdzie sukcesywnie trafia pomoc w ramach programu „Razem przeciwko Covid‑19!”. We wtorek przekazano tu środki ochrony osobistej i sprzęt

W ramach działań związanych z walką z COVID‑19 do kraśnickich placówek zajmujących się ochroną zdrowia i wsparciem mieszkańców trafiły środki ochrony osobistej oraz sprzęt zakupiony z funduszy europejskich. Placówki zostały doposażone m.in. w maseczki, fartuchy, czepki, rękawiczki, kombinezony ochronne, termometry oraz ssaki płucne o łącznej wartości blisko 315 tysięcy złotych.

Chodzi o SPZOZ w Kraśniku Oddział Paliatywny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Projekt „Razem przeciwko Covid‑19!” współfinansowany ze środków unijnych, jest realizowany od lipca tego roku. Wsparciem zostało łącznie objętych 254 instytucji.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2020-12-15


Zobacz również: