Kiedy szpital jest placem budowy

Gotowe są już budynki chlorowni i tlenowni oraz hydroforni. W stanie surowym zamkniętym jest segment A budynku, gdzie docelowo będzie działał m.in. SOR oraz blok operacyjny z ośmioma salami operacyjnymi. Tak wygląda rozbudowa i przebudowa SPSK Nr 1. Prace potrwają do 2023 roku, kiedy nowe obiekty przyjmą pacjentów

Aktualnie na terenie rozbudowy szpitala przy ul. Staszica w Lublinie powstaje główna, ośmiokondygnacyjna część, składająca się z trzech segmentów w układzie tarasowym. W stanie surowym zamkniętym powinien być gotowy na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Tarasowy układ sprawia, że segment C wtapia się czterema kondygnacjami w skarpę. Przed wykonawcami prac realizacja trzech kondygnacji nadziemnych.

Jest już gotowy zjazd z al. Solidarności. Powstał przepust na rzece Czechówce. Usprawni to docelową komunikację do powstających obiektów szpitala. Wcześniej będą z niego korzystać firmy realizujące inwestycję.

Planowane zakończenie robót budowlanych to trzeci kwartał 2022. Pierwsze przyjęcia pacjentów – na 2023 rok.

Trwająca inwestycja to część wieloetapowej przebudowy i rozbudowy lecznicy za ponad 300 mln zł. Inwestorem jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Cały proces rozpoczął się w 2016 r. od budowy nowego obiektu u zbiegu ul. 3 Maja i Radziwiłłowskiej w Lublinie. Otwarto tam we wrześniu 2019 r. nowoczesny ośrodek chirurgii onkologicznej i radioterapii. Na tej samej działce przebudowano pałac Lubomirskich, w którym wcześniej mieściła się Klinika Dermatologii. Od września 2019 funkcjonują tam nowoczesne sale szkoleniowo – wykładowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z pokojami noclegowymi dla pacjentów korzystających z radioterapii w budynku obok. Przebudowany został również budynek kuchni szpitalnej.

Drugi z etapów inwestycji wieloletniej dotyczy nowego budynku przy ulicy Głuskiej, przeznaczonego dla mieszczących się tam dwóch Klinik Psychiatrii SPSK 1. Budynki uroczyście otwarto rok temu. Ale największą częścią projektu jest trwająca właśnie przebudowa i rozbudowa historycznych, poklasztornych budynków przy ulicy Staszica 16, a także realizacja nowych obiektów od strony północno‑wschodniej.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2020-12-06


Zobacz również:

Na Staszica praca wre