Bezpieczny jak szpital w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zajął 5. miejsce w kraju (na 100 w Polsce) i 1. w województwie lubelskim w rankingu „Bezpieczny Szpital”, który organizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – od wielu lat osiąga dodatni wynik finansowy, jednocześnie inwestując w nowe rozwiązania poprawiające poziom leczenia. Placówka zakończyła budowę „Bialskiej Onkologii”, której uruchomienia planowane jest w pierwszych miesiącach 2021 roku.

Ranking „Bezpieczny szpital” oparty jest o badanie ankietowe dotyczące jakości świadczeń medycznych w placówkach opieki zdrowotnej. W badaniu uczestniczą te szpitale, które dobrowolnie chcą skonfrontować swoje funkcjonowanie z innymi placówkami. Badania przeprowadzone były w tym roku, ale oceniono rok poprzedni – 2019.

– Bialski szpital zajął piąte miejsce w Polsce, a jednocześnie pierwsze w województwie lubelskim. Jest to ogromne wyróżnienie i prestiż, ponieważ ocenie poddawanych jest szereg kategorii, między innymi: zarządzanie, opieka medyczna oraz jakość – informuje Magdalena Us rzeczniczka WSzS w Białej Podlaskiej.

Głównym celem rankingu jest promowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w szpitalach, a także jakości oferowanych świadczeń. Wśród szpitali w Polsce wyłoniono 100 najlepszych. Bialska placówka wzorem lat ubiegłych znalazła się w czołówce klasyfikacji, co świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług.

W kategorii szpitali trzeciego stopnia w ramach sieci, bialski szpital zajął drugie miejsce.

aa

2020-12-30


Zobacz również: