V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Genom” – on line!!!

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Komisja Nauk Medycznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, we współpracy z Fundacją na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych „Neuron+” w Warszawie.

Program naukowy obejmuje sesje ustne w dwóch grupach tematycznych: Nauka bez barier oraz Genom i Medycyna personalizowana.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona wykorzystaniu technologii w dziedzinie medycyny personalizowanej względem osób niepełnosprawnych. Tematyka konferencji dotyczy najnowszych odkryć z różnych dziedzin medycyny: genetyki klinicznej, medycyny regeneracyjnej, neurologii, psychiatrii, onkologii, okulistyki i farmacji.

Interdyscyplinarność konferencji będzie stanowić doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej opieki nad osobami niepełnosprawnymi pomiędzy lekarzami, architektami, fizjoterapeutami, nauczycielami i terapeutami – pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Z powodu pandemii COVID‑19, w tym roku konferencja jest organizowana wyłącznie w trybie on‑line w dniu 19 listopada 2020 roku.

Konferencja jest bezpłatna zarówno dla wykładowców, uczestników i słuchaczy.

Tegoroczna konferencja jest jednym z elementów ogólnopolskiej kampanii informacyjno‑edukacyjnej „Nauka bez Barier’’ na rzecz dostępności edukacji akademickiej i nauki dla osób z niepełnosprawnością. Główne cele tego projektu to aktywizacja osób niepełnosprawnych do korzystania z oferty studiów wyższych i podejmowania działalności naukowej oraz zwiększenie dostępności uczelni i środowisk akademickich dla osób z niepełnosprawnością. Przewodniczącym konferencji jest prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki.

aa

2020-11-13


Zobacz również: