Pokaż geny – będzie test na Covid-19

Kilkaset osób, których organizmy wykazały się odpornością na COVID‑19 może wziąć udział w ogólnopolskim badaniu naukowym, realizowanym przez MNM Diagnostics i Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. Projekt ma doprowadzić do uzyskania szybkiego, prostego testu, który pozwoli wskazać osoby szczególnie narażone na ciężki przebieg COVID‑19

W ramach projektu, po zebraniu materiału, badacze z MNS Diagnostics i Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie porównywać będą profile ludzi zdrowych, którzy mieli kontakt z zakażonym, z profilami pacjentów, którzy chorobę przeszli ciężko. – Opieramy się na idei, że infekcja wirusem i jej ciężkość przebiegu, jest uzależniona od genów pacjenta – mówi dr Paweł Zawadzki z MNM Diagnostics i Polskiego Centrum Biobankowania.

Do Zawadzki wyjaśnia, że do udziału w projekcie zapraszane są m.in. osoby, które mimo kontaktu z chorym na COVID‑19, nie zachorowały. – Szukamy osób odpornych na zarażenie się wirusem. W badaniu mogą uczestniczyć domownicy, osoby spokrewnione, bądź mieszkające z pacjentami, którzy przeszli infekcję, a mimo to te osoby pozostały zdrowe, albo zakażenie SARS‑ CoV‑ 2 było u nich bezobjawowe – podkreśla.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego testu diagnostycznego do oceny przebiegu COVID‑19 oraz powikłań.

Efektem końcowym badań przeprowadzonych w CSK MSWiA będą wyniki pozwalające na opracowanie nowego testu diagnostycznego wykorzystującego analizę jedynie kilku genów lub ich fragmentów, przy wykorzystaniu standardowego sprzętu typu PCR, w celu identyfikacji osób o szczególnej predyspozycji do ciężkiego przebiegu choroby oraz testowania już zakażonych osób w celu prognozowania przebiegu choroby COVID‑19. Test powstały w wyniku projektu pozwoli także na szybkie testowanie personelu medycznego w celu większej ochrony osób narażonych na ciężki przebieg choroby, jednocześnie wskazując te osoby, które są do pewnego stopnia chronione przez dane warianty genomowe, a wobec tego mogą bezpiecznie zapewnić opiekę osobom zakażonym – czytamy na stronie www. CSK MSWiA w Warszawie.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do laboratoriów ALAB w całej Polsce, gdzie po wstępnej kwalifikacji, zostanie od nich pobrana krew do badań serologicznych i genetycznych. Zasadność zgłoszenia należy uzasadnić testem PCR, który potwierdzi, że co najmniej jedna osoba spokrewniona, z bezpośredniego otoczenia, była zakażona SARS‑CoV‑2.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy jego uczestnik będzie miał wykonany nieodpłatnie test, który wykaże czy przebył już zakażenie. Przedsięwzięcie objąć ma łącznie 600 osób w całej Polsce. Do udziału w projekcie zgłosiło się dotychczas ponad 300 chętnych.

Więcej informacji, osoby zainteresowane mogą znaleźć na odporninacovid.pl

aa

2020-11-08


Zobacz również: