Pieniądze tylko dla skierowanych

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przewiduje, że dodatki za pracę przy Covid‑19 będą otrzymywać jedynie medycy skierowani do niej przez wojewodę. W niedzielę poinformowała o tym Kancelaria Prezydenta.

Kancelaria Prezydenta podała w niedzielę na swojej stronie internetowej, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 28 października r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid ‑19.

Kancelaria Prezydenta tłumaczy, że celem ustawy jest, zgodnie z uzasadnieniem do jej projektu, „konwalidacja błędu, który miał miejsce podczas rozpatrywania w Sejmie poprawek Senatu do ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid‑19”. Dodano, że nowelizacja przywraca pierwotne brzmienie art. 20 ustawy tej ustawy, zaproponowane w projekcie i w kształcie uchwalonym przez Sejm w trzecim czytaniu.

Nie tylko o skierowanych

Nowela usuwa także możliwość wypłaty osobie zatrudnionej w podmiocie leczniczym – w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu Covid‑19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID‑19 – wynagrodzenia w pełnej wysokości. Przewidziano jedynie możliwość wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Znowelizowane przepisy wykluczają także możliwość wypłaty zasiłku w przypadku izolacji, tj. odosobnienia osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Uchylono również przepis, który nakładał na Prezesa NFZ obowiązek dokonania zmiany planu finansowego NFZ na rok 2020 w celu podwyższenia opłaty ryczałtowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W sobotę w Sejmie

Dzień wcześniej Sejm opowiedział się za tym, by dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na Covid‑19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę.

Sejm odrzucił uchwałę Senatu o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid‑19. Senat wnosił o odrzucenie nowelizacji w całości, argumentując, że narusza m.in. zasadę równości zwartą w art. 32 konstytucji. Wcześniej o podjęcie takiej decyzji dwa razy wnosiła senacka komisja zdrowia.

Konwalidować błąd

Podpisana przez prezydenta ustawa, to kolejna nowelizacja przepisów dotycząca m.in. dodatków dla medyków. Wnieśli ją posłowie PiS, by – jak tłumaczyli – naprawić, czyli „konwalidować” błąd. Ich zdaniem powstał on podczas rozpatrywania miesiąc temu senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej. W świetle jej zapisów, dodatek 100 proc. wynagrodzenia przysługiwałby wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid‑19, a nie tylko tym skierowanym do takiej pracy decyzją administracyjną.

(oprac. jkg)
Fot. Jakub Szymczuk/FB Andrzej Duda

2020-11-30


Zobacz również: