Osocze sprawą narodową

Leczenie chorych na Covid‑19 osoczem ozdrowieńców, jako pierwsza w Polsce, zaczęła w kwietniu stosować Klinika Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Teraz premier powołał pełnomocnika, który będzie tworzył Narodowy Frakcjonator Osocza.

Pełnomocnikiem ds. rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych został dr n. med. Radosław Sierpiński – p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych. Sierpiński z wykształcenia jest lekarzem kardiologiem i menedżerem, specjalizującym się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, HTA i managemencie nauki.

Do jego zadań należeć będzie przede wszystkim monitowanie działań w zakresie realizacji projektu utworzenia polskiego hub‑u biotechnologicznego oraz utworzenia Narodowego Frakcjonatora Osocza.

Jak informuje komunikat wydany w sprawie powołania pełnomocnika, powstanie polskiego frakcjonatora osocza to odpowiedź na brak krajowego zabezpieczenia potrzeb pacjentów w zakresie pozyskiwaniu osocza dla produkcji preparatów krwiopochodnych oraz ich przetwarzaniu i produkcji.

Polska nie posiada własnej fabryki osocza, co uzależnia nasz kraj od polityki zagranicznych wytwórców i importerów. Rola preparatów krwiopochodnych i ich zastosowanie systematycznie się zwiększa, co wykazała również panująca pandemia.

– Około 8 tys. osób w Polsce skorzystało z terapii osoczem w leczeniu Covid‑19 – szacuje prof. Piotr Radziwon, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku i krajowy konsultant w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.

Z szacunkowych danych wynika, że dotąd osoby, które przechorowały Covid‑19, dokonały w Polsce 5,2 tys. donacji osocza, w trakcie których pobrano ponad 9,5 tys. jednostek osocza.

(oprac. jkg/PAP Nauka w Polsce)
fot.Krystian Maj

2020-11-24


Zobacz również: