Nowi dyrektorzy w Adampolu i Poniatowej

Zarząd Województwa Lubelskiego odwołał dwóch dyrektorów placówek służby zdrowia i powierzył pełnienie obowiązków szefów tych placówek innym osobom. Zmiany dotyczą szpitala w Adampolu i sanatorium w Poniatowej.

Zarząd Województwa Lubelskiego 16 listopada odwołał Jerzego Września ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu oraz Andrzeja Mirosława z funkcji dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.

Od 17 listopada na czas określony (nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy), pełnienie obowiązków powierzono odpowiednio Piotrowi Wysockiemu i Adamowi Fimiarzowi.

Piotr Wysocki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w zakresie administracji oraz studiów podyplomowych na kierunku „Pieniądz i bankowość” Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości był dyrektorem w trzech bankach, a także prezesem Zarządu Fabryki Cukierków Pszczółka sp. z o.o. w Lublinie. Od 2018 roku do chwili obecnej pracował w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

Adam Fimiarz to absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie‑Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zdrowia publicznego na kierunku „Zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2003 roku do chwili obecnej pracował w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie m.in. na stanowiskach pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i zastępcy dyrektora ds. infrastruktury.

Fot. Materiały prasowe

2020-11-18


Zobacz również: