Nagrody i wyróżnienia naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN

Nagrody i wyróżnienia naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN

Wydział Nauk Medycznych PAN nagrodził przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nagrodę Wydziałową za cykl publikacji pt. „Kompleksowa analiza przedkliniczna in vitro potencjału biomedycznego nowo opracowanego rusztowania kostnego na bazie nanohydroksyapatytu i kriożelowej matrycy polisacharydowej” otrzymały dr hab. Agata Przekora‑Kuśmierz oraz dr Paulina Kazimierczak z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii UM.

Honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo – Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla – przyznano studentowi lubelskiego UM Grzegorzowi Zielińskiemu (II rok, II stopień WNOZ) za cykl 3 publikacji pt. „Aktywność mięśni narządu żucia”.

aa

2020-11-13


Zobacz również: