Lublin funduje stypendia

W Lublinie trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów i doktorantów. Kandydaci mają czas na składanie wniosków jedynie do 30 października

 O stypendia w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego mogą ubiegać się studenci ze średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,5 oraz doktoranci publikujący teksty naukowe w ciągu ostatnich 2 lat akademickich, za które łącznie przysługiwało nie mniej niż 150 punktów (określonych zgodnie z wykazami ministra nauki i szkolnictwa wyższego).

Uwaga. Program jest skierowany do osób mieszkających na terenie Lublina.

Średnia kwota miesięcznego stypendium w 2020 roku to 1 040 zł, a od 2021 roku – 1 120 zł. Całość stypendium dla studenta wyniesie 9 840 zł.

Student ubiegający się o stypendium powinien w terminie określonym przez uczelnie zaliczyć co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo być studentem studiów II stopnia.

Średnia kwota miesięcznego stypendium dla doktorantów w 2020 r. wyniesie 1 300 zł, a w 2021 r. – 1 400 zł. Całość stypendium dla doktoranta wyniesie 12 300 zł.

Doktorant ubiegający się o stypendium powinien w terminie określonym przez uczelnie zaliczyć co najmniej drugi rok studiów III stopnia lub szkoły doktorskiej.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 30 października w udostępnionych przez Urząd Miasta pojemnikach na dokumenty znajdujących się w budynkach: ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13‑15. Można je też wysyłać na adres Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20‑016 Lublin.

Więcej informacji na www.lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta

(oprac. jkg)

2020-10-22


Zobacz również: