Izolatoria działają

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje 5 izolatorów. Zostały one zostały zorganizowane w następujących obiektach:

  1. Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9 w Lublinie;
  2. Hotel Delfin, Al. Jana Pawła II nr 11 w Białej Podlaskiej;
  3. Budynek przy ul. Wyzwolenia 138 w Tomaszowie Lubelskim;
  4. Budynek Włodawskiego Zakładu Usług Remontowych i Budowlanych „WZURiB”, Okuninka VIII‑13;
  5. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Dr. Andrzeja Rogalińskiego 3 w Łukowie.

Treść zarządzenia dotyczącego izolatoriów można znaleźć na stronie internetowej LUW w Lublinie – bit.ly/3oa2Oee

2020-10-21


Zobacz również: