Długoterminowa i nowa opieka

Uroczyste otwarcie nowego pawilonu szpitalnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo‑Leczniczego Psychiatrycznego, opieki długoterminowej przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie odbyło się 30 września br.

Projekt został zrealizowany w ramach umowy partnerskiej 6. szpitali wojewódzkich ze środków RPO WL – obejmował m.in. wyposażenie pawilonu w 80 łóżek dla pacjentów oraz inne urządzenia medyczne. Wartość inwestycji wyniosła ponad 24 mln złotych.

Zakład przeznaczony jest dla osób psychicznie chorych, które mają też zaburzenia somatyczne i wymagają opieki długoterminowej – mówi dyrektor Dreher.

aa (Medicus)

2020-10-04


Zobacz również: