Cała Polska w czerwonej strefie

Od soboty znowu zmieniają się zasady bezpieczeństwa, bo już cały kraj będzie objęty tak zwaną czerwoną strefą. I będzie ona inna niż ta obowiązująca do tej pory w „czerwonych” miastach i powiatach

Od 24 października rząd wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa.

Przestaje działać stacjonarna gastronomia. Dopuszczony jest jedynie dowóz i sprzedaż na wynos.

Spotkania służbowe to jedyne gremia gromadzące więcej niż 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej. Dotyczy to też zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Podczas uroczystości religijnych obowiązuje limit: 1 osoba na 7 metrów kwadratowy przestrzeni.

Wśród zmian są te dotyczące dzieci i młodzieży. Zajęcia zdalne będą obowiązywały również w klasach 4‑8 szkół podstawowych. W dni nauki szkolnej między godz. 8 a 16 dzieci do 16. roku życia (o ile nie idą do szkoły lub z niej nie wracają) mogą się przemieszczać tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.

Nowe obostrzenia dotyczą też seniorów. Osoby powyżej 70. roku życia będą miały ograniczone poruszanie. Z wyłączeniem: wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędach religijnych.

(oprac. jkg)

2020-10-23


Zobacz również: