Na Staszica praca wre

Pod koniec sierpnia 2020 r. podpisano umowę dotyczącą realizacji kolejnego etapu budowy przy ulicy Staszica 16, realizowanego w ramach programu „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlano – instalacyjnych związanych z budową głównego obiektu szpitala przy ul. Staszica 16 oraz robót zewnętrznych. Efektem prac będzie m.in. doprowadzenie powstającego budynku do stanu surowego zamkniętego, tj. z pokryciem dachowym, oknami itp.

Tym czasem na budowie od strony Alei Solidarności widać już sylwetkę nowego budynku, który powstaje w ramach pierwszego etapu przebudowy i rozbudowy SPSK 1. Jest to niższa część kaskadowego obiektu, wpisującego się w ukształtowanie terenu, z głównym wejściem od strony ul. Staszica 16 oraz z drugim wejściem i podjazdem dla karetek od strony Al. Solidarności.

Obecnie realizowana jest trzecia kondygnacja tej części szpitala, są już klatki schodowe, widać zarys murów sal operacyjnych i SOR‑u.

aa (Medicus)

2020-09-01


Zobacz również:

Szpital przy Staszica zmienia oblicze