Rusza budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytorni Medycznej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1

W poniedziałek 17 sierpnia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się uroczystość podpisania umowy dotyczącej realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytorni Medycznej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1„.

Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej w trwały zarząd Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, która dotychczas była wykorzystywana jako baza transportowa – zabudowana garażami i magazynami. W ramach inwestycji, po uprzedniej rozbiórce istniejących budynków, powstanie budynek administracyjno‑biurowy, w którym będzie funkcjonowało Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytornia Medyczna. Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody Lubelskiego.

Wykonawcą tej inwestycji będzie Zakład Usług Budowlano‑Handlowych NOWBUD A. Nowak, E. Bracki Sp. Jawna.

aa (Medicus)

2020-08-14


Zobacz również:

Wojciechowska 1. Nowy adres pomocy