Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie ma dyrektora

Zarząd Województwa Lubelskiego powołał Piotra Mateja na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Stało się to, jak informuje kancelaria marszałka województwa, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym.

Piotr Matej, dotychczasowy p.o. dyrektor szpitala, a wcześniej dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w UMWL został powołany na stanowisko dyrektora z dniem 21 lipca.

Jestem przekonany, że doświadczenie zawodowe pana Piotra Mateja, jego zaangażowanie w realizację powierzanych mu zadań oraz kompetencje, które posiada, są gwarantem powodzenia misji, którą dzisiaj rozpoczyna – tłumaczy Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Nowy szef szpitala ma ponad 30 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych. Był m.in. burmistrzem Szczebrzeszyna przez dwie kadencje oraz Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. Ukończył liczne kursy i szkolenia dotyczące ratownictwa medycznego w Polsce, zamówień publicznych czy nowoczesnego zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej. Jest absolwentem administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W 1996 roku ukończył menedżerskie studia podyplomowe dla Kadry Kierowniczej w Administracji Publicznej na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Rok później odbył studia podyplomowe „Finanse i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” na SGH w Warszawie. W 2006 roku zdobył kwalifikacje w zakresie Zarządzania jednostką ochrony zdrowia, potwierdzone Dyplomem Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji w Lublinie.

(oprac. jkg)
Fot. Materiały prasowe

2020-07-21


Zobacz również:

Teraz pokieruje szpitalem przy al. Kraśnickiej