Stażyści uczą się w domu

Internet jest siłą. Komisja Kształcenia Medycznego w Lubelskiej Izbie Lekarskiej prowadzi kursy dla stażystów (lekarzy i lekarzy dentystów) metodą e‑learningu.

Wykłady rozpoczęły się na początku lipca – 6-17 lipca 2020 roku, druga ich tura odbędzie się w dniach 19 sierpnia‑1 września 2020.

Zajęcia trwają 10 dni i obejmują trzy bloki tematyczne, są to wykłady z bioetyki (20 godzin w czasie 3 dni), z prawa medycznego (30 godzin – 4 dni) i z orzecznictwa lekarskiego (20 godzin 3 dni) – wyjaśnia przewodnicząca KKM Monika Bojarska‑Łoś.

Stażyści po spełnieniu wymogów formalnych otrzymują na swój adres e‑mail link, który pozwala się im zalogować na konkretny kurs i w ten sposób siedząc przed swoim komputerem mogą uczestniczyć w wykładach. Mogą też zadawać pytania korzystając z chatu (w czasie rzeczywistym).

Na zakończenie zajęć odbędą się testy sprawdzające z prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego oraz zaliczenie z zakresu bioetyki – wyjaśnia Bojarska‑Łoś.

Zajęcia prowadzone w ten sposób powinno odbyć około 320 stażystów chociaż pewna część osób zdążyła metodą tradycyjną (na Sali wykładowej) zaliczyć zajęcia jeszcze przed pandemią.

Wszelkie wyjaśnienia można otrzymać telefonicznie pod numerem 81 53 604 65.

aa (Medicus)

2020-07-09


Zobacz również:

Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

System Monitorowania Kształcenia