Rowerem przez Polskę dla krwi

Lubartowianin Janusz Kobyłka wyruszył dziś w Lublinie – 3 lipca, w samo południe – w „Rajd po krew”. Zamierza na rowerze pokonać trasę 2500 km, która będzie wiodła przez polskie miasta i miasteczka. – Wszędzie chcę promować ideę honorowego oddawania krwi – mówił Janusz Kobyłka, który przez wiele lat był honorowym dawcą.

Rajd rozpoczął startując spod siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie a zakończy 5 sierpnia br.

Z powodu pandemii mamy problemy z zapewnieniem bezpiecznych zapasów krwi, bo wielu dawców wyjechało m.in. studenci i uczniowie. Stąd każda akcja które może mobilizować i zachęcać nas do oddawania krwi jest bezcenna – podkreślała szefowa centrum krwiodawstwa w Lublinie Elżbieta Puacz.

aa (Medicus)

2020-07-03Zobacz również: