Ponad 50 mln zł na powrót do normalnego trybu leczenia

Od 1 lipca szpitale, poradnie specjalistyczne i POZ otrzymają dodatkowo 3% wysokości faktur, które rozliczają z Narodowym Funduszem Zdrowia. W skali całego kraju to 180 milionów złotych miesięcznie. Do lubelskich placówek trafi ok. 50,7 mln zł.

Pieniądze mają pomóc w przywracaniu pełnego i bezpiecznego dostępu do świadczeń medycznych oraz powrotu do normalnego trybu leczenia.

Zarządzenie Prezesa NFZ z 8 lipca wprowadziło możliwość dodatkowego finansowania szpitali, gabinetów specjalistycznych i POZ za bezpieczny powrót do leczenia pacjentów.Placówki otrzymają 3% wartości faktur przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Z tych środków mogą finansować np.:

  • środki ochrony osobistej dla pacjentów
  • środki ochrony osobistej dla personelu medycznego
  • przygotowanie gabinetów i pomieszczeń szpitalnych do wizyt pacjentów w reżimie sanitarnym.

Priorytetowo traktujemy powrót do leczenia pacjentów, dlatego zwiększamy finansowanie placówek medycznych. Zależy nam, aby odmrażanie służby zdrowia było bezpieczne, zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami pacjentów, chcemy zapewnić im maksymalną dostępność do świadczeń medycznych – podkreśla Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nowe rozwiązanie ma działać do czasu zniesienia obostrzeń wprowadzonych przepisami związanymi z COVID‑19. Jego koszt, szacowany na ok. 180 mln zł miesięcznie, pokryje budżet państwa. Placówki medyczne na Lubelszczyźnie mogą liczyć na ok. 50,7 mln zł – to kwota wynikająca ze zwiększenia kwoty ryczałtu od 1 lipca i dodatkowych środków na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

To kolejny krok w stronę przywrócenia normalnego trybu leczenia. Pierwszym są działania specjalnego zespołu ekspertów, który przygotuje „mapę drogową” powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów po czasie epidemii. Członkowie zespołu zaproponują rozwiązania finansowe i prawne, które pozwolą na rozliczenie wykonania umów z Funduszem za okres zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Dodatkowe 3% nie będzie uwzględniane między innymi w rachunkach zaliczkowych, tzw. 1/12, czy produktach podwyżkowych.

aa (Medicus)

2020-07-11


Zobacz również: