Nowy lokal – nowa nazwa

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie – to nowa nazwa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Taką uchwałę podjął Senat Uniwersytetu Medycznego 24 czerwca br.

Zmieniła się też siedziba placówki – z ul. Karmelickiej stomatolodzy przenoszą się do nowej siedziby w nowoczesnym gmachu przy ul. Doktora Witolda Chodźki 6.

Dyrektor UCS Elżbieta Pels informuje też, że do czasu zakończenia alokacji adres do korespondencji pozostaje bez zmian tj. ul. Karmelicka 7, 20‑081.

aa (Medicus)

2020-07-11


Zobacz również: