Czy lekarze wykształcili odporność?

Będzie pilotażowy eksperyment badawczy, który sprawdzi, czy pracownicy służby zdrowia, na co dzień stykający się z zakażonymi koronawirusem, wykształcili odporność na SARS‑CoV‑2. Przedstawiciele trzech ośrodków naukowych z województw śląskiego i opolskiego chcą też zbadać jaki wpływ na ryzyko zakażenia ma stan zdrowia i styl życia.

W ramach eksperymentu przebadanych zostanie blisko 300 lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych z wybranych szpitali z województwa śląskiego i opolskiego. Medykom‑ochotnikom dwukrotnie zostanie pobrana krew do badań – w odstępie dwutygodniowym, aby wyeliminować ryzyko prowadzenia badań w tzw. okienku serologicznym, czyli w czasie, w którym wykonanie badania serologicznego może dać wynik fałszywie ujemny.

– Musimy być gotowi na ewentualne nadejście drugiej fali epidemii, co według Światowej Organizacji Zdrowia nastąpi późną jesienią. Dla pracowników medycznych i ich rodzin świadomość czy są odporni na koronawirusa może być nieoceniona – uważa prof. Sławomir Kasperczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM).

Uczestnicy badań wypełnią ankietę dotyczącą stanu ich zdrowia i stylu życia: czy cierpią na choroby przewlekłe, mają nadwagę, palą papierosy. Zestawienie wyników badań serologicznych z ankietami pozwoli określić, jaki odsetek personelu medycznego miał kontakt z antygenem SARS‑CoV‑2, czy i jaka grupa wykształciła odporność na zakażenie.

W efekcie powstanie raport, który trafi m.in. do Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz władz samorządowych. Wyniki analiz posłużą też do prac naukowych.

Projekt zakłada powtórzenie badań w przyszłym roku na tej samej próbie ochotników.

(oprac. jkg/PAP Nauka w Polsce)

2020-07-14


Zobacz również: