70 urodziny apteki z ul. Bramowej

Była pierwszą państwową apteką otwartą w powojennym Lublinie. Do dziś przy ul. Bramowej działa placówka, której historia zaczęła się 21 lipca 1950 roku.

Apteka przy ul. Bramowej 8 musiała zacząć działać w budynku, który jeszcze nie był wykończony. Bo parter nieruchomości, która powstawała na przełomie 1949 i 1950 roku został oddany do użytku na początku 1951 roku. Była ona wznoszona dla ówczesnego Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Centrosan – Centrofarm (późniejszy Cefarm).

Rok 1954, widok na ul. Bramową. Fot. E. Hartwig

Stojące w tym miejscu staromiejskie kamienice zostały zburzone podczas bombardowania 9 września 1939 roku. Po wojnie postawiono gmach, który pozorował zabytkową zabudowę, jedynie jego elewacja sugeruje podział na kilka kamienic (od nr 2 do 8).

Przez wiele lat z placówką (wówczas Apteką nr 1 przy ul. Bramowej 2) związany był mgr farmacji Witold Łobarzewski. Od grudnia 1950 roku, z czteroletnią przerwą, był kierownikiem jubilatki aż do 1967 roku. Witold Łobarzewski to postać dla lubelskiej farmacji bardzo ważna. Choćby dlatego, że dzięki jego staraniom (był wówczas prezesem Lubelskiej Izby Aptekarskiej) i prof. dra Kazimierza Kalinowskiego, w 1945 roku Ministerstwo Oświaty powołało na lubelskim UMCS Wydział Farmaceutyczny.

(jkg)

2020-07-21


Korzystałam z „Lublin. Dzieje miasta”, „Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej”, www.teatrnn.pl


  • Apteka przy ul. Bramowej w 2020 roku. Fot. Iwona Burdzanowska
  • Rok 1954, widok na ul. Bramową. Fot. Edward Hartwig (ze zbiorów Ewy Hartwig‑Fijałkowskiej/kopia Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)

Zobacz również: