Zarządzenie rektora UM: zajęcia zdalne także w semestrze zimowym

Wszystkie wykłady, seminaria i lektoraty w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w semestrze zimowym odbywać się będą w systemie zdalnym – zdecydował rektor uczelni prof. Andrzej Drop. Powodem jest trudna do przewidzenia sytuacja epidemiologiczna.

Zarządzenie rektora lubelskiego Uniwersytetu Medycznego ustala, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wszystkie wykłady, seminaria i lektoraty z języków obcych będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zdalnie mają być też prowadzone ćwiczenia w ramach pracowni komputerowych oraz ćwiczenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, takich jak na przykład historia, psychologia, socjologia, ekonomia, etyka, filozofia, zdrowie publiczne, prawo, marketing i zarządzanie.

Także inne ćwiczenia i zajęcia praktyczne, częściowo lub całkowicie, będą mogły być prowadzone na odległość, jeśli ta forma zapewni właściwe efekty kształcenia – przewiduje zarządzenie rektora UM w Lublinie. Wnioski w sprawie wyboru zdalnych zajęć mogą składać kierownicy uczelnianych jednostek do 15 czerwca tego roku. Zatwierdzać je będzie prorektor do spraw kształcenia.

W ćwiczeniach i zajęciach praktycznych prowadzonych bezpośrednio będą mogły uczestniczyć grupy liczące nie więcej niż 15 studentów.

(oprac. jkg/Nauka w Polsce PAP)

2020-06-12


Zobacz również: