Debata kandydatów na rektora Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk i prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, którzy walczą o fotel rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 17 czerwca uczestniczyli w spotkaniu przedwyborczym.

Najpierw kandydaci dostali po 7 minut na to by się zaprezentować. Później była tura pytań przygotowanych przez reprezentatywne środowiska społeczności akademickiej. Kolejność w jakiej odpowiadali profesorowie była ustalona w wyniku losowania.

Na przykład Senat uczelni chciał wiedzieć jakie, zdaniem uczestników spotkania kompetencje powinien mieć kandydat na rektora UM aby sprawnie zarządzać złożoną organizacją jaką jest uczelnia zatrudniająca 2 i pół tysiąca pracowników, kształcąca blisko 7 i pół tysiąca studentów i doktorantów oraz nadzorująca cztery kliniczne podmioty lecznicze. Rada uczelni pytała jakie inwestycje kandydaci uważają za niezbędne i konieczne z punktu widzenia rozwoju bazy dydaktyczno‑naukowej na uczelni w ciągu najbliższych czterech lat. Organizacja zakładowa NSZZ Solidarność działająca na uczelni stwierdziła, że niechlubnym standardem UM jest nepotyzm i chciała wiedzieć, czy kandydaci na rektora mogą dać gwarancję, że jako rektor nie zatrudnią swojej rodziny.

Podczas środowego spotkania transmitowanego w internecie był też czas na wzajemne zadawanie pytań i podsumowanie. Moderatorem był prof. dr hab. Jarosław Dudka, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej UM w Lublinie.

Zgodnie z regulaminem wyborów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kadencję od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku wybory rektora (tryb zdalny) odbędą się 23 czerwca. Datę stwierdzenia wyboru określono na 29 czerwca.

(oprac. jkg)

2020-06-17


Zobacz również:

Dwóch a nie trzech