Nowy adres NFZ w Lublinie

Lubelski oddział NFZ ma nową (dodatkową) siedzibę, którą wczoraj 3 czerwca, zaprezentował prezes funduszu Adam Niedzielski. Nowe miejsce znajduje się przy ul. Nadstawnej (tuż przy głównym dworcu PKS) i będzie służyć przede wszystkim obsłudze klientów.

Nowa siedziba to 15 wydzielonych stanowisk dla interesantów a od jesieni także miejsce prowadzenia wielu akcji i działań profilaktycznych m.in. w tzw. Kioskach Profilaktyki.

W czasie wczorajszego otwarcia nowej siedziby, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że nie zabraknie pieniędzy na finansowanie służby z zdrowia w Polsce z powodu pandemii koronawirusa. – Zwalczanie COVID‑u nie jest finansowane z przychodów składkowych. Na to otrzymujemy środki bezpośrednio z budżetu państwa, czyli to , co wydajemy na COVID nie pomniejsza puli środków, która jest przeznaczona na leczenie w zwykłym trybie – podkreślił prezes Niedzielski.

aa (Medicus)

2020-06-04


Zobacz również: