Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oddane

Prezydent RP Andrzej Duda był 15 czerwca gościem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Wizyta Głowy Państwa miała związek z zakończeniem inwestycji i oddaniem pacjentom najnowocześniejszej onkologicznej placówki w tym regionie.

Nawiązując do starań dyrektor prof. Elżbiety Starosławskiej, o jakość leczenia onkologicznego na Lubelszczyźnie, Andrzej Duda stwierdził, że ta inwestycja wyprzedziła, jego staranie o pacjentów chorych na raka, ponieważ COZL powstał wcześniej niż podpisany przez niego dokument.

– COZL jako placówka o takim potencjale we wschodniej części kraju będzie wspierać starania w walce z nowotworami – mówił prezydent Andrzej Duda. – Choć otwieramy tę zakończoną część inwestycją już po uchwaleniu ustawy o narodowej strategii onkologicznej, niemniej inwestycja poprzedzała narodową strategię onkologiczną. W istocie zatem to narodowa strategia onkologiczna wpisuje się niejako w rozwój onkologii na ziemi lubelskiej. Bardzo się cieszę, że tak wyspecjalizowana, tak doskonała placówka posiadająca tak świetnie przygotowane doskonałe kadry znajduje się w tej wschodniej części naszego kraju. Dla mnie to jest niezwykle ważny element rozwoju naszego kraju, aby we wszystkich częściach Polski, była w jednakowym stopniu dostępna nowoczesność.

Profesor Starosławska zaprosiła zebranych do wysłuchania wykładu online prof. Jacka Rolińskiego „COVID‑19 oczami immunologa”.

2020-06-16


Zobacz również: