Aby kręgosłupy nie bolały

Lublin zdobył 900 tys. zł na profilaktykę przewlekłych bólów kręgosłupa

SP Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia dotyczącą realizacji projektu w ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa„. Na ten cel szpital otrzymał niemal 900 tys zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie obejmował działania o charakterze edukacyjnym, diagnostycznym
i terapeutycznym mające służyć wczesnemu wykrywaniu oraz prewencji przewlekłych bólów kręgosłupa.

Z roku na rok rośnie liczba osób cierpiących na przewlekły ból kręgosłupa, problem ten w coraz większym stopniu dotyka również ludzi młodych, dlatego tak ważne jest podjęcie odpowiednich skoordynowanych działań w tym zakresie. Z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach tego projektu będzie mogło skorzystać aż 1500 osób w makroregionie wschodnim – podkreśla dyrektor szpitala przy ul. Jaczewskiego w Lublinie Radosław Starownik

Wsparciem zostaną objęte osoby pełnoletnie, aktywne zawodowo i z przewlekłymi bólami kręgosłupa. Działania będą skierowane także do lekarzy oraz pielęgniarek medycyny pracy, jak również pracowników BHP.

Projekt zakłada m.in. badania przesiewowe, warsztaty rehabilitacji ruchowej, jak również działania o charakterze edukacyjnym.

Szpital w Lublinie jest jednym z pięciu beneficjentów w Polsce, którzy będą realizować ten program.

aa (Medicus)

2020-06-07


Zobacz również: