200 zł dla młodych lekarzy

Po konsultacjach publicznych jest projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Jak informuje portal Prawo.pl wynika z niego, że młodzi medycy, czyli tuż po studiach dostaną podwyżki. Zamiast 2700 zł zarobią 2900 zł (brutto).

Podwyżka wynika z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jak wskazuje minister zdrowia w projekcie rozporządzenia, zmiana wynika z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471, z późn. zm.), w której wprowadzono obowiązek podwyższania pracownikom medycznym zatrudnionym w podmiotach leczniczych wynagrodzeń zasadniczych do poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego, obliczonego w sposób wskazany ustawą.

Począwszy od 1 lipca 2018 r. podwyżki powinny wynosić corocznie na dzień 1 lipca 20 proc. różnicy między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym właściwym dla tej grupy a wynagrodzeniem zasadniczym aktualnym na ten dzień dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów. To oznacza, że kwota podwyżki powinna być co roku obliczana na dzień 1 lipca, przy czym do obliczenia kwoty ewentualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego powinna być przyjmowana aktualna dla tego pracownika wysokość wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 lipca każdego roku.

– W 2008 r. stażysta zarabiał 1800 zł, co stanowiło 160 proc. ówczesnej płacy minimalnej na poziomie 1126 zł. Porównując płacę minimalną w 2008 do 2020 roku, płaca stażysty powinna obecnie wynosić ok. 4,1 tys. zł. Tymczasem aktualna płaca stażysty została w porównaniu do 2008 r. realnie obniżona i jest bliska poziomowi najniższego wynagrodzenia – wylicza Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, który uważa, że podwyżki są nieznaczne i to płaca nieadekwatna do wykształcenia, kwalifikacji i odpowiedzialności, jaką ponosi lekarz.

(oprac. jkg)

2020-06-19


Zobacz również: