Tak głosować też można! Frekwencja 85 proc.!

[Aktualizacja 18.05] 

Nietypowo i po raz pierwszy wyłącznie z wykorzystaniem internetu – bez tradycyjnego spotkania w Sali konferencyjnej ale we własnych domach – delegaci głosowali nad uchwałami XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Treść uchwał znajduje się na stronie OIL w zakładce Prawo stanowione przez izbę.

Zjazd trwał dwa dni 7‑8 maja 2020 r.

I co najważniejsze zakończył się pełnym sukcesem – frekwencja wyniosła aż 85 proc!

Delegaci w znakomitej większości głosowali siedząc przed własnymi komputerami w domach i korzystając z programu internetowego, który opracował zespół informatyków Lubelskiej Izby Lekarskiej. Oczywiście można też było oddać głos w siedzibie LIL przy ul. Chmielnej i z tej możliwości skorzystała część delegatów (na zdjęciu)!

Głosowanie Delegatów Okręgowego Zjazdu Lekarzy zaczęło się 7 maja 2020r. o godz. 8:00 i trwało do 8 maja 2020r. do godziny 23:59. Głosowano nad 7 uchwałami, w tym tak ważnymi jak sprawozdanie z działalności ORL w minionym roku czy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.

aa (Medicus)

2020-05-15


Zobacz również: