Środki Ochrony Indywidualnej

W Lubelskiej Izbie Lekarskiej, 6 maja rozpoczęła się dystrybucja medycznych środków ochrony indywidualnej z zakupów Fundacji Lekarze-Lekarzom, która otrzymała w darze pieniądze od Fundacji Kulczyk.

Do siedziby LIL jako pierwsze po odbiór środków mają zgłaszać się szpitale  (6-8 maja). Lekarze którzy zgłosili zapotrzebowanie podając adres szpitali, po odbiór środków ochrony powinni zgłaszać się bezpośrednio do dyrektorów swoich szpitali.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wydawanie środków ochrony dla lekarzy dentystów i lekarzy lecznictwa otwartego.

Podział środków:

  1. Szpitale – Prezes i Prezydium Lubelskiej Izby Lekarskiej
  2. Stomatolodzy – Komisja Stomatologiczna LIL
  3. POZ, AOS, lekarze samodzielnie praktykujący – Komisja ds. Lecznictwa Otwartego

Według przyjętych kryteriów lekarz nie może zalegać ze zobowiązaniami wobec Izby Lekarskiej.

W ocenie otwartości gabinetów była brana pod uwagę data 26 kwietnia 2020 r.

REKOMENDACJE (Czytaj więcej…)

2020-05-06


Zobacz również: