Pieniądze na wsparcie biznesu i nauki

Diagnostyka, leczenie i profilaktyka. Projekty z tych dziedzin, mające prowadzić do opracowania rozwiązań służących walce z epidemią koronawirusa mogą liczyć na dofinansowanie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które zaczęło przyjmować wnioski przedsiębiorców i naukowców ma do rozdysponowania co najmniej 300 mln zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że już przyjmuje wnioski przedsiębiorców i naukowców w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Do osób które pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym ma trafić 200 mln zł.

Nabór wniosków trwa do końca roku. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Konkurs dedykowany jest projektom realizowanym na terenie całej Polski: 125 mln zł przeznaczonych zostanie na prowadzenie prac na tzw. terenach słabiej rozwiniętych, a 75 mln zł w województwie mazowieckim.

NCBR uruchomiło także nowe przedsięwzięcie dla szpitali jednoimiennych na prace B+R. Wszystkie placówki tego typu do 31 maja mogą starać się o dofinansowanie projektów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS‑CoV‑2, służących ochronie personelu oraz leczeniu COVID‑19. Budżet zarezerwowany na projekty to co najmniej 100 mln zł.

O dofinansowanie mogą starać się: szpitale jednoimienne, konsorcja szpitali jednoimiennych (maksymalnie 2 podmioty) oraz konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych (maksymalnie 2 podmioty, przy czym szpital nie musi być liderem konsorcjum). Maksymalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, przy czym musi się ona rozpocząć najpóźniej 31 lipca 2020 roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo‑rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych.

Więcej informacji: Szybka Ścieżka „Koronawirusy”: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/ oraz wsparcie dla szpitali jednoimiennych: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/wsparcieszpitalijednoimiennych/

2020-05-07


Zobacz również: