Dyrektor będzie tu nowy

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzej Drop poinformował, że z dniem 20.05.2020 r. misję kierowania Szpitalem Klinicznym nr 1 przy ul. Staszica zakończył jego wieloletni dyrektor dr n. med. Adam Borowicz.

Rektor podziękował Borowiczowi za długoletnią współpracę i działanie na rzecz rozbudowy szpitala, informując jednocześnie, że od 21.05.2020 roku pełnienie obowiązków dyrektora powierzył dr n. med. Marcinowi Feldo – dotychczasowemu z‑cy dyrektora ds. medycznych SPSK Nr 1 w Lublinie.

W ciągu trzech najbliższych miesięcy odbędzie się konkursu na stanowisko dyrektora szpitala. Adam Borowicz kierował SPSK1 od 1985 do 2001 roku i ponownie od 2004 do 2020 roku. W przerwie był dyrektorem Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych.

Borowicza został odwołany z zajmowanego stanowiska „z powodu istotnych rozbieżności dotyczących kluczowych decyzji zarządczych. Dalsza współpraca nie była możliwa” – informuje w oficjalnym komunikacie Włodzimierz Matysiak rzecznika UM.

aa (Medicus)

2020-05-22


Zobacz również: