Analityk z ul. Ogrodowej

Lekarz, bakteriolog i analityk. Pół wieku temu zmarł Cyprian Chromiński. Był związany z Lublinem przez pół życia i miał wpływ na rozwój kilku instytucji działających do dziś. Postać tym bardziej warta jest przypomnienia właśnie teraz, bo doktor Chromiński zajmował się produkcją szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym i pierwszy w Polsce wykrył na terenie Lubelszczyzny ogniska epidemii gorączki błotnej.

Lublinie pojawił się w 1925 r. i został kierownikiem filii Państwowego Zakładu Higieny, przekształconej po wojnie w Wojewódzką Stację Sanitarno‑Epidemiologiczną. Pracował na tym stanowisku do 1952 roku. To dzięki niemu instytucja otrzymała nowych gmach przy ul. Uniwersyteckiej.

Był inicjatorem i współzałożycielem Wytwórni Surowic i Szczepionek. Na jej potrzeby przekazał znaczną część aparatury, chemikaliów i szkła laboratoryjnego, jakie zgromadził w czasie wojny. W środki te zaopatrywał również szpitale lubelskie, a także nowo tworzony wówczas Zakład Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim UMCS. Zajmował się też produkcją szczepionek przeciwko wściekliźnie, durowi i innym chorobom zakaźnym.

Niemal do ostatnich dni życia kierował Pracownią Wassermanowską (Serologiczną) Wojewódzkiej Przychodni Skórno‑Wenerologicznej. Jej siedziba, to też zasługa Chromińskiego.

Kolejny ważny lubelski adres doktora – ul. Ogrodowa 8a. Mieszkał tu i do końca życia prowadził znane w mieście i regionie własne laboratorium analityczne, które założył jeszcze przed wojną. Było wówczas pierwszą tego typu placówką w Lublinie.

Cyprian Chromiński (1888‑1970) pochodził z powiatu siedleckiego, szkołę dla felczerów kończył w Tbilisi, studia medyczne na Uniwersytecie Kijowskim. Był lekarzem wojskowym i cywilnym. W biografii ma nawet 6‑letnią służbę w carskiej armii. Jest pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

(oprac. jkg)
na podstawie Słownika Biograficznego Miasta Lublina

2020-05-22


Zobacz również: