Więcej pieniędzy dla lubelskich szpitali

NFZ przekazuje dodatkowe pieniądze – to wzrost kontraktów sieciowych o 84,9 mln zł dla lubelskich szpitali. Wszystko po to aby wzmocnić stabilność finansową placówek medycznych.

Przede wszystkim chodzi o zabezpieczenie w budżecie państwa środków na sfinansowanie świadczeń związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19. Specustawa jednoznacznie określa, że wszystkie wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa pochodzą z budżetu państwa.

To główny strumień finansowania zadań związanych epidemią COVID‑19. Oznacza to, że finansowanie zapobiegania i zwalczania epidemii COVID‑19 nie odbędzie się kosztem innych świadczeń, za które płaci NFZ.

– Lubelski oddział NFZ rozliczył już pierwsze przedłożone faktury dotyczące świadczeń tzw. covidowych na kwotę blisko 6,4 mln zł. Środki finansowe zostały już przekazane do 11 podmiotów. Do chwili obecnej największa kwota w wysokości ponad 3,8 mln zł trafiła do Szpitala Jednoimiennego w Puławach – informuje Małgorzata Bartoszek rzecznik prasowy lubelskiego oddziału NFZ.

Pozostałe placówki otrzymają środki niezwłocznie po przekazaniu faktur.

Dzięki dodatkowym środkom z funduszu zapasowego NFZ, oddział lubelski zwiększył cenę punktu w ryczałcie PSZ o 5 proc. Przeszacowanie wartości ryczałtu, zostało naliczone wstecznie od stycznia 2020 roku. Oznacza to , że szpitale w naszym regionie dostaną dodatkowy zastrzyk finansowy. Mowa o dodatkowych 84,9 mln zł.

27 marca br. Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ przekazał „ sieciowym” szpitalom nowe wartości ryczałtów na 2020 rok. Najwięcej otrzymały trzy szpitale w tym: największy lubelski szpital SPSK Nr 4 w Lublinie – wzrost o ponad 9,86 mln zł – mówi dyrektor lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Karol Tarkowski – Umowa „Szpitala papieskiego” w Zamościu wzrosła o 9,16 mln, a szpitala przy Al. Kraśnickiej w Lublinie o 8,98 mln zł.

Szpital jednoimienny w Puławach, oprócz ryczałtu i zapłaty za każde świadczenie związane z COVID‑19 otrzyma dodatkowo środki za gotowość do udzielenia świadczeń (w przeliczeniu na łóżko i respirator).

aa (Medicus)

2020-04-15


Zobacz również: