Tłumacz języka migowego 24/7

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS‑Cov‑2 i brak dostępu osób głuchych do usług medycznych od dnia 1 kwietnia 2020 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych dzięki środkom otrzymanym z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zapewnia osobom głuchym bezpłatne, całodobowe wsparcie tłumaczy języka migowego.

Polski Związek Głuchych informuje o uruchomieniu wideoinfolinii 24/7 dla osób głuchych, będącej wsparciem w dostępie do usług medycznych.

Więcej informacji na stronie: http://pzg.warszawa.pl/koronawirus/

aa (Medicus)


Zobacz również: