Terapia działa – jest nadzieja

Bardzo obiecujące efekty uzyskano w Lublinie u trzech pacjentów z COVID‑19, którzy zostali poddani innowacyjnej terapii z zastosowaniem leków, które stosuje się w reumatologii oraz hematologii.

Ta terapia doprowadziła już w drugiej dobie po podaniu leku do poprawy stanu klinicznego tych chorych. Udało się zahamować postęp choroby i uniknąć podłączenia pacjentów do respiratora – mówił w rozmowie z PAP Krzysztof Tomasiewicz kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Tomasiewicz zaznaczył, że terapia nie jest stricte leczeniem przeciwwirusowym, ale wyłącza reakcję zapalną, która jest odpowiedzialna za ciężkie powikłania. Blokując receptor jednej z interleukin – substancji wydzielanej przez nasz układ immunologiczny, sprawiamy że nie dochodzi do tzw. burzy cytokinowej, czego konsekwencją jest niewydolność oddechowa – tłumaczył Krzysztof Tomasiewicz.

Chorzy u których zastosowano innowacyjne leczenie to pacjenci między 60. a 75. rokiem życia, z chorobami współistniejącymi, bezpośrednio zagrożeni negatywnymi następstwami zakażenia SARS‑CoV‑2.

aa (Medicus)


Zobacz również: