Samorząd radców – samorządowi lekarzy

Dar – 68 kombinezonów (fartuchów barierowych) trafiło do Oddziału Chorób Wewnętrznych tworzonego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim im. Wyszyńskiego w Lublinie. Oddział został zlokalizowany w budynku G, gdzie do tej pory mieściła się pediatria.

Od poniedziałku 20 kwietnia ten oddział będzie spełniał rolę oddziału izolacyjno‑obserwacyjnego, stąd potrzeba odpowiedniego wyposażenia go w sprzęt ochrony osobistej.

Dar zakupiony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie został przekazany dla lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej. Decyzją Prezesa OIL Leszka Buka trafił do szpitala przy al. Kraśnickiej.

Rano 16 kwietnia ufundowane przez radców kombinezony przekazał vice Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych mec. Sławomir Bartnik na ręce sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie dr n.med Moniki Bojarskiej‑Łoś.

Następnie podarowany sprzęt otrzymał do dyspozycji kierownik oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii dr n.med. Marek Niewiedzioł. Stąd kombinezony trafią do oddziału w bloku G.

(aa Medicus)

2020-04-16


Zobacz również: