Polecenia dla szpitali: mierzenie temperatury pracownikom oraz triaż na SOR i izbach przyjęć

Od 6 kwietnia br. szpitale mają obowiązek regularnych badań temperatury ciała wśród pracowników szpitala, w momencie wejścia na teren szpitala. To jedno z dwóch poleceń, które wydał dziś wojewoda lubelski wszystkim szpitalom państwowym i samorządowym na Lubelszczyźnie.

Drugie polecenie dotyczy organizacji pracy na SOR‑ach i izbach przyjęć. Chodzi o tzw. triaż, czyli segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID‑19 od innych osób przebywających na izbach przyjęć i SOR‑ach.

Jeśli szpitale wprowadziły już takie procedury, to powinny je skorygować stosowanie do wytycznych opracowanych przez ministerstwo zdrowia i konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.

Polecenia wojewody weszły w życie w trybie natychmiastowym.

dm (Medicus)


Zobacz również: