Powstało uniwersyteckie laboratorium do badania koronawirusa

Od poniedziałku, 20 kwietnia, w ramach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rozpocznie działalność specjalistyczne laboratorium diagnostyki molekularnej koronawirusa SARS‑CoV‑2. Będzie to czwarta tego typu placówka w województwie, a trzecia w Lublinie.

Decyzję o jej uruchomieniu podjął prof. Andrzej Drop, rektor Uniwersytetu Medycznego w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. – W ten sposób mocno zwiększymy w naszych szpitalach tempo testowania diagnozowanych i leczonych pacjentów. Kontakt personelu medycznego z zakażonym oznacza wyeliminowanie z pracy, aż do momentu poznania wyników, co często kończy się to paraliżem całych oddziałów, klinik, a nawet szpitali – powiedział prof. Andrzej Drop.

Zorganizowaniem placówki zajęła się prof. Małgorzata Polz‑Dacewicz kierująca Zakładem Wirusologii UM, pełniąca funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego. – Było to dla mnie duże wyzwanie, niemożliwe do zrealizowania w ciągu miesiąca bez okazanej wydatnej pomocy kanclerz UM mgr Ewy Abramek – mówi prof. Małgorzata Polz‑Dacewicz. – Poza aparaturą i kadrą, laboratorium obligatoryjnie powinno spełniać kryteria ochrony wirusologicznej, musi mieć też warunki do przestrzegania procedur.

Laboratorium zostało wyposażone w komory laminarne BSL3 i BSL2+ (zapewniające bezpieczeństwo pracownikom oraz gwarantujące prawidłową preparatykę koronawirusa), jak również w nowoczesną aparaturę do izolacji materiału genetycznego oraz służącą do detekcji metodą real time PCR SARS‑CoV‑2.

Badania diagnostyczne, w celu wykluczenia lub stwierdzenia obecności koronawirusa w dostarczonych próbkach, będą wykonywane za pomocą testów bardzo wysokiej czułości (99 procent swoistości). Test PCR genetyczny w materiale pobranym od człowieka wykrywa DNA wirusa i to w realnym czasie, czyli w dniu pobrania.

Konieczność zorganizowania takiego laboratorium w UM, któremu podlegają 3 szpitale uniwersyteckie wielokrotnie wskazywali klinicyści, m.in. prorektor ds. klinicznych prof. Mirosław Jabłoński oraz dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Wojciech Załuska – dodaje prof. Magorzata Polz-Dacewicz.

Na etapie wdrażania metody, w laboratorium przepustowość badań zaplanowano na 100 testów dziennie (cykl technologiczny trwa kilka godzin), ich liczba wkrótce ma się zwiększyć. Nastąpi to z chwilą uruchomienia drugiej linii diagnostycznej.

Nowo powstałe laboratorium uniwersyteckie będzie czwartą w województwie, a trzecią w Lublinie tego typu placówką. Obecnie testy wykonują laboratoria: w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno‑Epidemiologiczna w Lublinie, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE w Puławach.

dm (Medicus)

2020-04-17


Zobacz również: