Zapewnienie odzieży ochronnej to obowiązek pracodawcy

Lekarzu i lekarzu dentysto zapewnienie odzieży ochronnej to jest obowiązek pracodawcy. Nie narażaj swojego zdrowia i życia.

Stosownie do art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – to pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników (lekarzy i personelu medycznego) poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przejawem tej powinności jest zgodnie z art. 237 § 1 k.p.‑ obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Obecnie pouczenie o i przeszkolenie o możliwości zniwelowania zachorowania na COVID ‑19.

dyrektor biura LIL
Leszek Kubicz
radca prawny

2020-03-23


Czytaj na medonet.pl: Apel lekarzy do ministra zdrowia