Studenci i młodzi naukowcy mają głos

W Lublinie rozpoczęła się zorganizowana już po raz czwarty Ogólnopolska konferencja szkoleniowo‑naukowa dla studentów i młodych naukowców „NoMAD – Novel Medical and Diagnostic Procedures Lublin 2020. Młodzi naukowcy obradują w dniach 6‑7 marca, wykłady i warsztaty odbywają się na terenie obiektów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

To święto studentów, doktorantów oraz młodych naukowców reprezentujących nie tylko środowiska medyczne ale i kierunki politechniczne i biologiczne. W czasie poprzedniej edycji zaangażowanie młodych badaczy przełożyło się na wspaniały wynik w postaci niemal 100 referatów konkursowych wygłoszonych podczas 6‑ciu sesji tematycznych – podkreśla przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr hab. Anna Drelich‑Zbroja.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na istotę i rolę nowoczesnych procesów diagnostycznych oraz leczenia zabiegowego w procesie leczniczym, tym samym wypełnienie luki tematycznej, jaka obecnie istnieje na rynku studenckich konferencji medycznych, zorientowanych głównie na badania epidemiologiczne oraz przedstawienie ciekawych jednostek chorobowych, a nie trudności i zawiłości samego procesu diagnostyczno‑leczniczego.

Konferencja „NoMAD” na stałe wpisuje się w kalendarz ogólnopolskich interdyscyplinarnych spotkań naukowych organizowanych przez Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii przy współpracy Studenckich Kół Naukowych działających przy: I Zakładzie Radiologii Lekarskiej UM w Lublinie, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Oddziale Chirurgii Naczyniowej SPSK4 w Lublinie oraz Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie.

aa (medicus)