Pomoc w kryzysie

Pod takim hasłem pracownicy I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zorganizowali wsparcie psychicznego w kryzysie emocjonalnym związanym z pandemią Covid‑19.

– Pomoc skierowana jest do wszystkich osób, które doświadczają trudności emocjonalnych/psychicznych związanych z aktualną sytuacją, a w szczególności pracowników ochrony zdrowia i innych służb zaangażowanych w walkę z pandemią – informują psycholodzy i psychiatrzy na uniwersyteckiej stronie.

Porady są bezpłatne, a jedyny koszt związany jest z opłatą za zwykłe połączenie telefoniczne (według taryfy operatora).Osoby szukający pomocy mogą kontaktować się ze specjalistami telefonicznie 603 914 505 lub 603 914 489 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 lub przez e‑mail: pomocwkryzysie@spsk1.lublin.pl

dm (Medicus)

2020-03-26


Ulotka w formacie pdf