Nowy szef powiatowej stacji w Lublinie

16 marca 2020 r. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odwołał Bożenę Kess ze stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, a obowiązki szefa tej stacji przekazał Tomaszowi Lisowi, kierownikowi Działu Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno‑Epidemiologicznej w Lublinie. Przejęcie stanowiska nastąpi od 17 marca 2020 r. i będzie wykonywane do czasu powołania nowego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Informację przekazała Agnieszka Strzępka, rzecznik wojewody lubelskiego.

Z nadesłanego komunikatu z LUW wynika, że o zmianę wnioskował wojewoda lubelski Lech Sprawka, który – jak informuje Agnieszka Strzępka – zwrócił się do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o rozważenie skorzystania z uprawnienia art. 11 ust. 6 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj. możliwości odwołania w każdym czasie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

dm (Medicus)

2020-03-16